مدیران و کارشناسان

اشکان کروندیان
مدیر مالی

محمدعلی مرادی
مدیر منابع انسانی و تعالی سازمانی
مسئول واحد نظارت و حسابرسی داخلی

 

حسین عسکری راد
مدیر شبکه معاملات

 

نفیسه آقامیری
مدیر خدمات سرمایه گذاری

 

سیدجواد مرزانی
مدیر بورس کالا

     

محمد نوروزی
مدیر سبد گردانی