اطلاعیه های کدال
The RSS service of Security and Exchange News Agency (SENA)
نگاهی بر عملکرد یک ماهه "تاپیکو"
صورت های مالی 12 ماهه "برکت"
شناسایی سود یک هزار و 389 ریالی "پاکشو"
اختصاص 152 ریال سود به ازای هر سهم "ومعادن"
کسب بالغ بر 146 میلیون ریال سود انباشته "غالبر"
اختصاص 250 ریال سود به ازای هر سهم"حپترو"
کسب بالغ بر سه هزار میلیارد ریال سود انباشته "وایلام" در سال 95
کسب 13 میلیارد ریال سود انباشته "وملی" در سال 95
انتشار صورت های مالی یکساله "بمپنا"
پوشش 2510 ریالی سود هر سهم داروپخش
عملکرد سال 95 "فملی" منتشر شد
اختصاص 1045 ریال سود به ازای هر سهم "شسپا"
" دپارس" گل کاشت
"فباهنر" و افزایش سرمایه از سه محل
"ونفت " سهامداران را به مجمع فراخواند
"فخوز" 447 ریال سود محقق کرد
دست پر سهامداران "بفجر" از مجمع سالیانه
تاپیکو و افزایش سرمایه 38000 میلیارد ریالی
"غصینو" تغییر موضوع فعالیت را به رای می گذارد
پوشش 68 درصدی پیش بینی های لامیران
اختصاص 120 ریال سود به ازای هر سهم "وبوعلی"
"نمرینو" سود 96 را پیش بینی کرد
"بسویچ" فراخوان مجمع اعلام کرد
"خگستر" 758 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد
رشد 43 درصدی تولید کنسانتره سنگ آهن معادن بزرگ
۱۶.۷۵ درصد سهام دولت در ذوب‌آهن عرضه می‌شود
کسب شش هزار میلیارد ریال سود انباشته گروه بهمن
نگاهی بر صورت های مالی "ولساپا" در سال 95
اختصاص 287 ریال سود به ازای هر سهم "وصندوق"
نگاهی بر عملکرد یکساله گذشته لیزینگ ایران