اطلاعیه های کدال
The RSS service of Security and Exchange News Agency (SENA)
تعدیل 52 درصدی سود هر سهم لاوان
"شپنا" شفاف سازی کرد
نگاهی بر عملکرد شش ماهه پتروشیمی خارک
انتشار عملکرد سال مالی 96 "ورنا"
پیش بینی 648 ریالی سود هر سهم سخت آژند در سال 97
نگاهی بر عملکرد شش ماهه "شاوان"
اختصاص مبلغ 517 ریال سود به ازای هر سهم پالایش نفت تبریز
پلی اکریل اولین پیش بینی سود سال آینده را اعلام کرد
افزایش 60 درصدی عملکرد کشت و صنعت پیاذر
تولید 39 هزار تن انواع محصول در "کاذر"
پوشش یک هزار و 111 ریال سود به ازای هر سهم "شراز"
نگاهی به صورت های مالی 8 ماهه "فنورد"
"کفپارس" اولین پیش بینی 97 را اعلام کرد
نگاهی به عملکرد 12 ماهه "شمواد"
"چکاوه" 6 ماهه زیان شناسایی کرد
"غپاک" 66 درصد پیش بینی ها را پوشش داد
"شپنا" 402 درصد سود را افزایش داد
"شراز" در 6 ماهه یک هزار و 111 ریال سود شناسایی کرد
نگاهی بر نخستین پیش بینی 97 "دعبید"
"شیران" اولین پیش بینی 97 را بدون تغییر اعلام کرد
"ساینا" اولین سود سال 97 را اعلام کرد
"دسبحان" 260 ریال سود شناسایی کرد
"ریشمک" برای سال مالی آینده 1448 ریال سود پیش بینی کرد
"سکرما" 353 ریال سود اعلام کرد
قرص و کپسول در صدر تولیدات "دکیمی"
"ساربیل" اولین EPS سال 97 را اعلام کرد
عملکرد 6 ماهه "کقزوی"
نگاهی به صورت های مالی 6 ماهه "کماسه"
مارگارین شفاف سازی کرد
نگاهی به اولین پیش بینی سود "ولشرق"