ارتباط با ما
دفتر مرکزی

دفتر مرکزی تهران - یوسف اباد - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان هفتم - پلاک 32

تلفن :  ٨٣٣٢٦ـ٠٢١

         ٨٣٣٢٧٠٠٠ـ٠٢١

فکس :  ٨٣٣٢٧٢٤٤ـ٠٢١

ایمیل : info@bahmanbroker.com

   

خدمات سرمایه گذاری

تهران - یوسف اباد -خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان هفتم - پلاک 32 - طبقه دوم

تلفن :  ٨٣٣٢٧٢٧٧-٠٢١

فکس :  ٨٣٣٢٧٢6٧-٠٢١

ایمیل : fund@bahmanbroker.com

 

 

بورس کالا

 تهران - یوسف اباد - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان هفتم - پلاک 32 - طبقه دوم

تلفن :  ٨٣٣٢٦-٠٢١

فکس :  ٨٣٣٢٧٢٢٤-٠٢١

ایمیل : me@bahmanbroker.com